PARTENERI PROIECT ONG-uri, actori relevanti în societatea civila

ASOCIAȚIA "CENTRUL REGIONAL DE VOLUNTARIAT"

Centrul Regional de Voluntariat este un organism non-guvernamental, non-profit si apolitic, fundamentat legal în martie 2010; rezultatul fructuos al initiativei unui grup de membri ai Asociatiei “Platforma Europeana pentru Dezvoltarea Tineretului” care au asigurat în proiectele acesteia managementul, mentoratul si suportul tehnic necesar implementării activităților desfăsurate. Acum, Centrul Regional de Voluntariat se prezintă ca o entitate independentă a cărei misiune este să activeze în domeniul recunoasterii drepturilor tinerilor si al sprijinirii lor pentru a deveni cetățeni europeni activi constienți de libertățile si obligațiile lor. În acelasi timp promovează voluntariatul ca formă de implicare în societate si cultura solidarității, nu numai între tineri, dar si între cetățeni. Scopul principal al asociatiei este de a dezvolta programe care să sprijine paticiparea tinerilor în diferite forme de activităti de voluntariat; să dezvolte solidaritatea, să promoveze cetătenia activă si întelegerea reciprocă între tineri; să ajute tinerii voluntari să învete noi competente si limbi străine, să descopere alte culturi, prin activităti locale si internationale etc.

ASOCIATIA CONSILIERILOR ROMÂNI este o organizatie nonguvernamentală, apolitică care promovează profesia de consilier la nivel national, având ca scopuri: promovarea profesiunii de consilier la nivel național; sprijinirea profesionalizării activitătilor de consiliere din România; oferirea de consultantă tuturor institutiilor interesate de promovarea profesiunii de consiliere în România; organizarea programelor de formare in domeniul consilierii; sprijinirea universitătilor si a altor institutii de învătământ pentru crearea unor programe educaționale în domeniul consilierii.

ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVĂ DIN ZONA OLTENIEI – ATIZO este constituită pentru a actiona în următoarele scopuri: apărarea și promovarea relatiilor profesionale, sociale, economice si culturale prin implementarea valorilor europene în rândul tuturor categoriilor de persoane (scolari, studenti, tineri, persoane vârstnice, etc.); informarea, prevenirea si sprijinirea tuturor categoriilor defavorizate ale comunităților prin derularea de proiecte si programe de dezvoltare socială, culturală, educativă, formare profesională, consiliere vocatională, etc.;crearea unui cadru organizat pentru manifestarea si exprimarea schimbului de experiente, opinii, cunostinte profesionale si totodată pentru dezbaterea si identificarea de solutii în probleme de interes regional; apărarea oricăror interese ale membrilor Asociatiei Tinerilor cu Initiativă din Zona Olteniei menite să contribuie la realizarea actiunilor si proiectelor sale.