GRUP ȚINTĂ PROIECT ONG-uri, actori relevanti în societatea civila

Grupul tintă al acestui proiect va fi selectat din ONG-uri si parteneri sociali unde s-a constatat necesitatea dezvoltării competentelor de a formula politici publice, întrucât, conform SCAP, există o slabă capacitate la nivelul acestora de a formula, implementa si a aduce la stadiul de punere în aplicare a politicilor publice alternative. Capacitatea acestuia este de 80 de participanti, fiind împărtiti astfel:

- 40 reprezentanti ai autoritătilor si institutiilor publice;

- 32 reprezentanti ai ONG-urilor;

- 8 reprezentanti ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).

Din cele 80 de persoane participante la workshop-uri, 40 vor participa la sesiunile de instruire, astfel:

- 32 reprezentanti ai ONG-urilor;

- 8 reprezentanti ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).

Din cei 40 participanti la sesiunile de instruire, 16 membrii vor participa activ la campania de advocacy derulată în cadrul proiectului.